Nện em gái dâm lồn hồng cực xinh

Nện em gái dâm lồn hồng cực xinh. Tôi lôi tay em kéo đi đến cửa đẩy mãi nó mới ra, tôi cởi hết mở vòi nước mức to nhất xả lên đầu. Có một cảm giác gì đó trong tôi dâng nên đó là niềm vui chăng, bao nhiêu năm rồi cảm giác nhục dục tội lỗi cứ xâm chiếm. Nhưng hôm nay trách nhiệm làm anh trai đối với em gái tôi đã làm được như ngày xưa thời còn hồn nhiên trong sáng đó, gần như không còn gì cả vậy điều đó có được bền hay không chắc chỉ do tôi mà thôi mặc dù cứ khi gần em tôi lại dao động nó là bản năng hay tình thương đây nhưng ngay lúc này chắc tình thương đã thắng tôi đã giúp em vượt qua vấp ngã đó. Ngay lúc này tôi không hiểu sao tôi lại gạ gẫm em nó địt nhau cùng với mình nữa.